O nás

Mateřská školka se nachází ve velmi pěkném prostředí plném parkové zeleně v klidné části obce Obruby, která je jejím zřizovatelem. Naše mateřská škola je dvoutřídní -třída ,,Motýlků“ a třída ,,Berušek“. Obě třídy jsou smíšené, což znamená, že k nám docházejí děti různého věkového složení. Jedná se o školu rodinného typu, kde je preferován individuální přístup usnadňující adaptaci dětí v kolektivu vrstevníků i zaměstnanců, ve kterém se cítí děti bezpečně a spokojeně. Klidná vesnická atmosféra, nedaleký les a rybník nabízí bezprostřední kontakt s krásnou okolní přírodou, který je zdrojem mnoha poznání, estetických i citových zážitků a nabádá děti vést k ochraně přírody, spolupráci s ní a ekologii.

Zápis pro ukrajinské děti 2022/2023

Info naleznete ZDE