Den ve školce

PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY

Provoz MŠ: denně PO – PÁ 6,00 – 15,30 hod.
Je pevně zakotven ve Školní řádě mateřské školy.

Režim dne v mateřské škole:
6,00 – 7,30 scházení dětí,hry a činnosti dle přání a volby dětí
7,30 – 8,30 volné hry,individuální rozhovory a činnosti dle zájmu dětí s využitím hraček , materiálů,didaktických pomůcek, sportovního náčiní,výběr aktivit v koutcích,individuální činnosti s učitelkou8,30 – 9,00 denní cvičení, hygiena, příprava na stolování
9,00 – 9, 15 přesnídávka
9,15 – 9,45 programově řízená výchovná činnost(didakticky cílené činnosti),spontánní činnosti
9,45 – 11,45 převlékání v šatně, pobyt venku
11,45 – 12,30 příprava na oběd,hygiena,oběd,čištění zoubků
12,30 – 14,15 odpočinek/diferencovaný-dle potřeb(3-6 let)/náhradní nespavé aktivity,četba pohádek
14,15 – 14,30 hygiena,svačina
14,30 – 15,30 spontánní hry,odpolední zájmové činnosti dětí,pohyb.aktivity,pobyt na školní zahradě

Tato organizace dne je uzpůsobena potřebám dětí,musí být dodržen biorytmus – 3 hodiny mezi jídly.