O nás

Mateřská školka se nachází ve velmi pěkném prostředí plném parkové zeleně v klidné části obce Obruby, která je jejím zřizovatelem. Naše mateřská škola je jednotřídní, což znamená, že k nám docházejí děti různého věkového složení. Jedná se o školu rodinného typu, kde je preferován individuální přístup usnadňující adaptaci dětí v kolektivu vrstevníků i zaměstnanců, ve kterém se cítí děti bezpečně a spokojeně. Klidná vesnická atmosféra, nedaleký les a rybník nabízí bezprostřední kontakt s krásnou okolní přírodou, který je zdrojem mnoha poznání, estetických i citových zážitků a nabádá děti vést k ochraně přírody, spolupráci s ní a ekologii.

Nejbližší akce

ne Události

Pracovní nabídka

Mateřská škola Obruby přijme pedagogického pracovníka na zkrácený pracovní úvazek 2,5 hod. denně od 9:30-12:00hod na dobu určitou.Veškeré informace na tel.čísle:739 630 567
Vyvěšeno:15.srpna 2017