Den ve školce

PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY

Provoz  MŠ:  denně   PO – PÁ   6,30 – 15,30 hod.

Je pevně zakotven ve Školní řádě mateřské školy.

 

Režim dne v mateřské škole:

6,30 – 7,30         docházka dětí, hry  a ranní  činnosti dle přání a volby dětí

7,30 – 8,30         volné hry,individuální rozhovory a činnosti dětí dle zájmu    

                                    s využitím hraček,  materiálů,didaktických pomůcek,  

                                    sportovního náčiní ,výběr aktivit v koutcích

8,30- 9,00           denní cvičení, hygiena, příprava na stolování

9,00- 9, 15           přesnídávka

9,15- 9,45             programově  řízená činnost(individuální,skupinová či  

                                    frontální)                                                    

9,45 – 11,45        příprava na pobyt venku, pobyt venku

11,45 – 12,30      příprava na oběd,oběd

12,30 – 14,15       odpočinek/diferencovaně/

                                   nespavé děti – procvičování úkolů a hry

14,15 – 15,30      hygiena,svačina,hry,využití pohyb.činností a pobyt venku

 

Tato organizace dne je uzpůsobena potřebám dětí,musí být dodržen biorytmus – 3 hodiny mezi jídly.