Zápis pro ukrajinské děti 2022/2023

Vyhlašuje zápis pro ukrajinské děti dne 13.6.2022 od 10:00-15:00pro školní rok 2022/2023 a zároveň dává na vědomí,že kapacita mateřské školy je již pro tento školní rok naplněna a nemá volná místa k přijetí dětí.

          K zápisu je nutný OP zákonného zástupce dítěte a rodný list 

          dítěte(kopie). 

         Veškeré informace o zápisu a formuláře jsou umístěné na 

          webové stránce školy(msobruby.cz)
          U dětí cizí státní příslušnosti je třeba navíc doložit platný

          cestovní  doklad nebo průkaz k povolení pobytu rodiče.

V případě dotazů volejte tel.:739630567


Zápis proběhne  dne 13.6.2022 od 10:00-15:00hod. v mateřské škole Obruby.

Podání žádosti:

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání učinit písemně nebo ústně .Přihláška je k dispozici ke stažení na webové stránce školy v dokumentech ke stažení(msobruby.cz).

 Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby: 

  1. osobní podání 
  2. poštou

Ke všem přihláškám podaným uvedeným způsobem je nutné doložit kopie rodného listu dítěte,doklad o očkování dítěte a platný doklad o povolení pobytu na území ČR.

V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce doložit potvrzení od praktického lékaře, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

Děkujeme za pochopení.

                                                                                        MŠ Obruby J