O nás

Naše mateřská škola byla původně v roce 1926 postavena jako obecná škola a ještě téhož roku   dne14.11.1926 bylo zahájeno vyučování, které probíhalo až do konce školního roku 1968/69. Počátkem roku 1974 proběhla rekonstrukce přízemní části budovy a po četných stavebních úpravách byla mateřská škola dne 1.5.1975 otevřena pro předškolní vzdělávání.

V lednu roku 2003 se mateřská škola stala právním subjektem.

Budova mateřské školy se nachází ve velmi pěkném prostředí plném parkové zeleně v klidné části obce Obruby, která je jejím zřizovatelem.

Naše mateřská škola je jednotřídní, což znamená, že k nám docházejí děti různého věkového složení. Jedná se o školu rodinného typu, kde je preferován individuální přístup usnadňující adaptaci dětí v kolektivu vrstevníků i zaměstnanců, ve kterém se cítí děti bezpečně a spokojeně.

Klidná vesnická atmosféra, nedaleký les a rybník nabízí bezprostřední kontakt s krásnou okolní přírodou, který je zdrojem mnoha poznání, estetických i citových zážitků a nabádá děti vést k ochraně přírody, spolupráci s ní a ekologii.

Budova mateřské školy je dvoupodlažní .V levé části přízemí je umístěna šatna pro děti, kuchyň, sklad potravin a ředitelna.  Kuchyň zajišťuje celodenní stravování dětí (svačiny, obědy).Pravou část přízemí tvoří prostorná třída, která je dostatečně vybavena pro všestranný rozvoj dítěte a zároveň složí jako herna, pracovna dětí, jídelna i jako místnost pro odpolední odpočinek.

V zadní části přízemí se nachází sociální zařízení (WC, umyvárna)pro děti a pracovníky školy.Horní patro budovy je v současné době nevyužité, slouží jako sklad pomůcek, pracovního materiálu a divadelních rekvizit.

Mateřská škola se může pochlubit velkou školní zahradou, kterou zdobí okrasné keře a letité vzrostlé stromy zajišťující dostatek patřičného stínu při hrách dětí v teplých měsících. Na rozlehlé ploše zahrady jsou dětem k dispozici 3 vahadlové houpačky, oblouková průlezka, pískoviště, kolotoč a zahradní domek sloužící jako úschovna hraček pro činnosti a hry dětí při pobytu venku.

Na jaře roku 2013 byla zahrada doplněna o novou herní dřevěnou sestavu, která odpovídá současným daným ČSN. Vybavení poskytuje dětem dostatek pohybových a herních aktivit k rozvoji celkové tělesné zdatnosti.

Sestavu tvoří 2 věže, 2 skluzavky,1 stěna k vylézání s kameny, 1 nástupní žebřík  a1 šplhací ,,opičí“ žebřík.V budoucnu zamýšlíme zahradu vybavit 2 pružinovými houpačkami,stojanovou houpačkou zvanou,,hnízdo“ a zastřešit pískoviště.

Mateřská škola skýtá dostatek možností pro dostatečný rozvoj dítěte, jeho učení a poznávání nejen z našeho okolí,ale i z přilehlých navštěvovaných měst  –  Mnichovo Hradiště,Sobotka,Mladá Boleslav.