Projekt Veverčiny oříšky

Projekt Veverčiny oříšky

Reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001042

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy, podpora extrakurikulárních aktivit, spolupráce s rodiči dětí a žáků.

 

logolink_MSMT_VVV_hor_cb_cz.indd