Projekt Veverčiny oříšky II.

Reg. č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0015131

Zvýšení kvality předškolního vzdělávání profesním rozvojem pedagogického sboru.