Akce na celý rok

Školní rok 2014/2015

 •  Oslava svátků dětí a zaměstnanců školy
 • Hudební představení v MŠ
 • Měření zraku dětí
 • Zájezd na divadelní představení do MB
 • Návštěva ZOO koutku v MB – podzim
 • Návštěvy divadélka v MŠ ( divadélko ,,Oskořínek,d. Koloběžka, Klaun Ála, atd.) – dle nabídky
 • Vánoční fotografování dětí
 • Mikulášská nadílka
 • Lidové tradice/vánoce,velikonoce – dárky, přání, kulturní akce
 • Vánoční rozsvěcení stromku – ve spolupráci s OÚ Obruby
 • Kulturní pásmo k Vánocům – Vánoční besídka
 • Karneval – výroba masek, spolupráce s rodiči
 • Keramická dílna v MŠ – dle dohody s DDM MH
 • Čarodějnická slavnost v MŠ-typické oblečení, procházka obcí
 • Návštěva ZOO koutku v MB – jaro
 • Plavecký výcvik / 10lekcí/ pro všechny děti-spolupráce s MŠ Rohatsko
 • Fotografování v MŠ
 • Návštěva koňské farmy Horní Bousov
 • Návštěva zameckého parku v Mnichově Hradišti
 • Školní výlet – Labyrinty Loučeň , ZOO Liberec,Mirákulum…atd.(dojde k upřesnění )
 • Den matek – dárky, přání
 • Školní výlet – polodenní-hrad KOST – Honba za pokladem
 • Den dětí – oslava v MŠ-Sportovní den na školní zahradě – Karneval
 • Společný výlet s rodiči – Máchovo jezero/pátek  6.6., 13.6./
 • Cyklistický a pěší výlet do blízkého okolí /starší dětí x ml.děti/
 • Přenocování v MŠ/odpolední a večerní program pro děti – indiánská stezka, lampionový průvod… atd.
 • Loučení se školáčky – kulturní pásmo pro rodiče a veřejnost

Akce se mohou v průběhu roku doplňovat  či  měnit .