Plánované akce školy

Školní rok 2018/2019

Akce: Termín:
Oslava svátků dětí a zaměstnanců školy

průběžně

Hudební představení v MŠ-Já jsem muzikant

IX.

Školní výlet-Planetárium- -spolupráce s okolními MŠ

X.,XI.,XII.

Zájezd na divadelní představení do MB

1xročně

Návštěva ZOO koutku v MB – podzim

X.

Návštěvy divadélka v MŠ ( divadélko ,,Oskořínek,mobilní kino, Klaun Ála,hudební pořad atd.) – dle nabídky

5-6xročně

Vánoční fotografování dětí

XI.

Mikulášská nadílka

XII.

Lidové tradice/vánoce,velikonoce – dárky, přání, kulturní akce

průběžně

Vánoční rozsvěcení stromku – ve spolupráci s OÚ Obruby 

XII.

Kulturní pásmo k Vánocům – Vánoční besídka

XII.

Karneval – výroba masek, spolupráce s rodiči

II.

Keramická dílna v MŠ – dle dohody s DDM MH

I,II,III

Čarodějnická slavnost v MŠ-typické oblečení, procházka obcí

IV.

Návštěva ZOO koutku v MB – jaro

IV.

Plavecký výcvik / 10lekcí/ pro všechny děti

IV.-VI.

Fotografování v MŠ

V.

Návštěva zameckého parku v Mnichově Hradišti

V.-VI.

Školní výlet – Labyrinty Loučeň , ZOO Liberec, ,Svíčkárna, Kozí farma,Detoa…atd.(dojde k upřesnění )

V.-VI.

Den matek – dárky, přání

V.

Školní výlet –tradiční  polodenní-hrad KOST – Honba za pokladem

V.-VI.

Den dětí – oslava v MŠ-Sportovní den na školní zahradě

VI.

Společný výlet s rodiči – Máchovo jezero/pátek  8.6., 15.6.2019/-dle počasí

VI.

Cyklistický  výlet do blízkého okolí

VI.

Přenocování v MŠ/odpolední a večerní program pro děti – indiánská stezka, lampionový průvod… atd.

VI.

Loučení se školáčky – kulturní pásmo pro rodiče a veřejnost

VI.